Atbalstām

Labdarības fonds Dharma ir izveidots 2001. gadā, lai ikvienam bērnam sniegtu tieši viņa vajadzībām atbilstošu palīdzību. Dharma fonda darbība palīdz bērnam izaugt par krietnu cilvēku. Īpaša uzmanība tiek pievērsta ekonomiskās grūtībās nonākušām ģimenēm ar bērniem, daudzbērnu ģimenēm un bērniem bez vecāku rūpēm.
Tiek atbalstītas bērnu mācīšanās iespējas, grūtībās nonākušas ģimenes, bērnu ar īpašām vajadzībām un bērnu ar garīgas attīstības traucējumiem attīstība.

Atbalsta iespējas atradīsi šeit.

Igaunijas ar vēzi slimo bērnu vecāku savienība (EVLVL) ir 1992. gadā izveidota organizācija, kas sniedz atbalstu vecākiem, kuru bērni ir slimi ar vēzi.
Mērķis ir lielāko daļu no sponsoriem un atbalstītājiem saņemto līdzekļu novirzīt tieši ar vēzi slimo bērnu un viņu vecāku un ģimeņu atbalstam nepieciešamo atbalsta pakalpojumu pieejamības uzlabošanai. Tādēļ EVLVL plāno Atbalsta centru kā savas Savienības iekšējo nodaļu, ar kuru var sazināties, izmantojot interneta vietni (vähilapsed.ee), vai zvanot uz tālruņa numuru, kas norādīts informācijas lapās, kas iepazīstina ar atbalsta centru.

Bērnu centrs Tähetorn (Zvaigžņu tornis) ir bērnu dienas centrs pamatskolas vecuma bērniem, mērķis ir atbalstīt maznodrošinātās ģimenēs dzīvojošu bērnu attīstību un nodrošināt viņiem drošu vidi brīvā laika pavadīšanai.
Kopš bērnu centra izveides iestādes mērķa grupa ir bijusi pamatskolas vecuma bērni ar īpašām sociālām vajadzībām, kuriem ir problēmas gan mājās, gan skolā, un kuri pirms pievienošanās bērnu centram daudz laika pavadīja uz ielas. Šobrīd sarakstā ir 30 pamatskolas vecuma bērni.
Gadu gaitā bērnu centra aktivitātes ir bijušas palīdzības mācībās stundas, interešu pulciņi, nometnes un ekskursijas, ēdināšana, ikdienas un saziņas prasmju mācīšana, kā arī veselīga dzīvesveida veicināšana.

Ziemeļigaunijas Reģionālās slimnīcas asins centrs nodrošina augsta līmeņa transfūzijas medicīnas pakalpojumus un produktus pacientiem un ārstiem, lai palīdzētu saglabāt un atjaunot veselību, esot Igaunijā lielākā asins komponentus gatavojošā iestāde, kas ietilpst slimnīcas diagnostikas klīnikas sastāvā.
Reģionālās slimnīcas asins centrs apgādā ar asins komponentiem 14 Igaunijas slimnīcas.

Fonds Tallinna Lastehaigla Toetusfond (Tallinas bērnu slimnīcas atbalsta fons) ir labdarības fonds, kura mērķis ir veicināt bērniem draudzīgas slimnīcas veidošanu un labākās iespējamās medicīniskās palīdzības ieviešanu Tallinas bērnu slimnīcā.
Ārstēšanās pamatizdevumus sedz slimokase, tomēr nepieciešamajiem dārgajiem medikamentiem un aparatūras iegādei, slimnīcas remontam un personāla papildapmācībai naudas nepietiek.

Tallinas bērnu slimnīcas atbalsta fons

©2020 Mitt & Perlebach SIA
Citadeles iela 12, Rīga, LV - 1010
+371 67133177
info@mittperlebach.lv
Reg number 40203166667
VAT number LV 40203166667