Firmast

Mitt&Perlebach on ehitusettevõte. Oleme peatöövõtjad ja meie fookus on hoonete ehitamisel – kortermajad, laod, tootmis- ja kaubanduspinnad ning sotsiaalse funktsiooniga hooned 해커스잡.

Meie meeskond on ühtehoidev ja hästi tasakaalustatud – on nii noori ja vihaseid insenere, kui ka kogu maailma tarkust hoidvaid vanakesi. Naishinged on vähemuses, aga seda erilisemad 창모드.
Hoiame kokku ja meil on koos mõnus olla.

Töös peame oluliseks kvaliteeti ja lubadustest kinni pidamist. Kiirus, paindlikkus ja tehtu eest vastutamine on samuti väga olulised pixiv 다운로드.

Oma klientide kontakte julgeme me jagada, sest kõik nad on tööga rahule jäänud ja valmis meid soovitama. Samuti need mehed, kes meile alltöövõttu teevad, on rahul ja nõus järgmine kord jälle tulema 안드로이드 zip 파일.

Soovime ka edaspidi oma tööd teha nii, et need, kes meiega kokku puutuvad saaksid rahulikult keskenduda sellele, milles nemad head on jättes meie hooleks selle, milles meie head oleme – ehitamise Download the yoga video.

©2021 Mitt & Perlebach OÜ
Järvevana tee 7b, A korpus, 10112 Tallinn
(+372) 660 9009
info@mittperlebach.ee